Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • mazowieckie
  • sld
  • sojuszlewicydemokratycznej


Poseł Stanisława Prządka - Zapytanie z dnia 10 maja 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Stanisława Prządka:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Porozumienie Białowieskie, skupiające organizacje przewoźników jeżdżących do Rosji, 26 kwietnia zorganizowało protest na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. W tym samym dniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Bezpieczeństwo na Euro 2012 to przede wszystkim sprawnie działająca Policja. Panie ministrze, mam w związku z tym pytanie, ponieważ niepokoją ostatnie informacje o licznych brakach kadrowych w Policji. Zainteresowanie pracą w Policji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Trybunał Konstytucyjny dopuszcza możliwość... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Krajowa droga S17 na odcinku Warszawa - Garwolin - Lublin - Hrebenne była ujęta w narodowym programie budowy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 215). Poseł Stanisława Prządka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druki nr 206 i 233). Poseł Stanisława Prządka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 17). Poseł Stanisława Prządka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Przewodniczący! Moje pytanie kieruję do pana, panie ministrze, jako przedstawiciela rządu. Zapowiadany program... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 19). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Myślę, że dyskutujemy dzisiaj nad bardzo ważnym problemem, który dobrze, że doczekał się tego momentu, że analizujemy określoną... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Zapytanie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Stanisława Prządka:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Duży niepokój wśród samorządów i mieszkańców powiatów wywołała zapowiedź likwidacji niektórych sądów rejonowych i utworzenia w to miejsce wydziałów zamiejscowych. Za jedyne kryterium likwidacji przyjęto liczbę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 20:09

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 32 i 42). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: