Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 1255) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 1314).


Poseł Stanisława Prządka:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Od wielu lat w naszych debatach poświęconych tej problematyce podnosimy kwestię braku możliwości wyegzekwowania od notariuszy obowiązku zgłoszenia w stosownym terminie faktu zawarcia aktu notarialnego. Rząd odpowiada nam za każdym razem, w materiałach także, że nie ma instrumentów do tego, żeby wyegzekwować ten obowiązek od notariuszy. Proszę powiedzieć, panie ministrze, czy rząd w związku z tym zamierza przygotować jakąś nowelizację przepisów, która by doprowadziła do uporządkowania tej kwestii, bo co roku jest ta sama odpowiedź: rząd jest bezradny w stosunku do tego, co dotyczy współpracy i obowiązków notariuszy. To jest pierwsza kwestia.

    I druga sprawa - obrót nieruchomościami rolnymi na terenie gmin, tam, gdzie rolnicy są chętni do zakupienia gruntu, o który ubiega się cudzoziemiec. Oni mają prawo pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości rolnej, a minister rolnictwa ma prawo i obowiązek odmówić wtedy cudzoziemcowi nabycia takiej nieruchomości i sprzedania tej ziemi polskiemu rolnikowi. Proszę powiedzieć, jaka jest skala tego problemu i jak rzeczywiście wygląda na dzień dzisiejszy regulowanie tych kwestii zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2013 roku.


78 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy