Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Stanisława Prządka:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wśród podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań związanych z opieką i zajmowaniem się osobami starszymi oprócz już wymienianych należy jeszcze wskazać na Ministerstwo Zdrowia, na ministra zdrowia, który ma wielkie zadania i określone w tym zakresie cele.

    Po pierwsze, chcę wskazać na fakt, że większość szpitali na terenie kraju zlikwidowała oddziały opieki paliatywnej. Niczego w zamian za to nie ma. Chciałabym usłyszeć, jakie minister zdrowia ma propozycje w tym zakresie.

    Po drugie, sądzę, że panu ministrowi znane są sytuacje, które urosły do rangi ogromnego problemu. Mianowicie chodzi o oczekiwania osób, które po ciężkich chorobach, udarach i wylewach nie mogą mieć zagwarantowanej rehabilitacji. Czas oczekiwania w nielicznych ośrodkach, oddziałach rehabilitacyjnych i szpitalnych, które również są w bardzo niewielkiej liczbie, wynosi już kilka lat. Co może zrobić rodzina, która ze względu na brak kompleksowej opieki ma na swoich barkach taką osobę? (Dzwonek)

    Pani marszałek, jeśli mogę, chciałabym zadać pytanie dotyczące trzeciej kwestii. Na wsi przybyło 15,3% osób, które nie mają już sprawności produkcyjnej. Te osoby zostają na wsi ze znacznie większymi problemami niż osoby w mieście. Czy rząd w tym zakresie ma kompleksowy program? Czy rząd w tym zakresie przygotowuje jakieś systemowe rozwiązania? Jeżeli tak, to jakie? Proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo.Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.


100 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy