Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 r. (druk nr 540) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 621).


Poseł Stanisława Prządka:

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Pani Minister! Szacunki pokazują, że około 1300 tys. osób pracuje na tzw. umowach śmieciowych. Stanowi to ponad 10% zatrudnionych w kraju i jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Powodem takiej sytuacji jest duże bezrobocie na rynku i duża liberalizacja standardów. Pracownicy ci są wyłączeni poza prawo Kodeksu pracy, a ich umowy są szokujące, bowiem nie dają im żadnych gwarancji ani żadnych uprawnień.

    Dlatego chciałabym zapytać panią minister: Czy państwo prowadzicie kontrolę tych umów? Czy państwo macie własne spostrzeżenia dotyczące tego, z czym większość zatrudnionych ma na co dzień kłopoty? Przychodzą oni także do naszych biur poselskich i prezentują te umowy. Sama takimi drukami umów dysponuję po to, żeby w którymś momencie pokazać je państwu.

    Jeśli państwo to kontrolujecie i są niewielkie tego efekty, to proszę mi odpowiedzieć, pani minister, na pytanie: Jakich narzędzi potrzebuje Państwowa Inspekcja Pracy, aby skutecznie i konsekwentnie kontrolować, ale także egzekwować należne pracownikom prawa? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2012 roku.


157 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy