Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1379).


Poseł Stanisława Prządka:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Senatorze! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę zaprezentować stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

    Pan senator w szczegółowy sposób zaprezentował propozycję nowelizacji, a także uzasadnienie tego projektu.

    Chcę w imieniu mojego klubu wyrazić opinię, że ta zmiana jest potrzebna, niezbędna, ponieważ naprawia na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego czy w oparciu o niego przepisy, które wiązały się ze swego rodzaju luką prawną i które uniemożliwiały złożenie zażalenia w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów przez pełnomocnika strony występującego w sprawie z urzędu.

    Dlatego, uznając, że jest to potrzebna zmiana, także wnoszę o skierowanie tego projektu do dalszych prac w Sejmie, a więc skierowanie do komisji do spraw kodyfikacji. Dziękuje państwu za uwagę.Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 21 czerwca 2013 roku.


87 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy