Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • mazowieckie
  • sld
  • sojuszlewicydemokratycznej


Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody (druki nr 341 i 777). Poseł Stanisława Prządka:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-09 01:22

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 października 2012 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 755).   2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 809). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Rząd za pośrednictwem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-24 08:21

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 12 października 2012 roku.

44 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 799). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Szanowny Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam pytanie do ministra zdrowia, ponieważ pan premier w swoim wystąpieniu nie poruszał kwestii związanych ze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-13 17:45

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Stanisława Prządka:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Najwyższa Izba Kontroli wskazała w raporcie lukę prawną polegającą na tym, że minister... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 13 lipca 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Poseł Stanisława Prządka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Nowo powołany resort administracji i cyfryzacji ma wiele do nadrobienia, zwłaszcza spraw zaległych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-16 08:39

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności (druki nr 486 i 504). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-12 17:59

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 215 i 526). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! System powiadamiania ratunkowego nie funkcjonuje w pełnym zakresie. Według... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-12 17:59

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 215 i 526). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-12 17:59

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 375 i 527). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-12 17:59

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 15 czerwca 2012 roku.

23 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2011 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 303) wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk nr 358). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-17 21:41

Zobacz także: