Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • mazowieckie
  • sld
  • sojuszlewicydemokratycznej


Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2131). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-25 12:25

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2182). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej wobec poselskiego projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-25 09:55

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

5 i 6 punkt porządku dziennego:   5. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2179).   6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 2181). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-22 16:02

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1379 i 2060). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Sojusz Lewicy Demokratycznej wobec senackiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-09 15:30

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta (druk nr 2076). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta, zawartego w druku nr 2076.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-08 20:24

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 10 stycznia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2012 (druk nr 1857) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 1921). Poseł Stanisława Prządka:     Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Szanowny Panie Generalny Inspektorze Ochrony Danych Osobowych! Mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-12 11:03

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Stanisława Prządka:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałabym bardzo serdecznie podziękować w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także własnym, wszystkim państwu posłom za bardzo aktywne i bardzo duże zainteresowanie tym problemem. To właśnie liczba osób... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-15 10:53

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Stanisława Prządka:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 9 lipca 2007 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie 804/2007 zakazujące polskim rybakom w podobszarach 25-32 (Bałtyk wschodni) połowów dorsza. Rozporządzenie to dotyczyło zakazu połowów dorsza wyłącznie na tym podobszarze,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-15 09:16

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych (druki nr 1846 i 1956). Poseł Stanisława Prządka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-14 13:06

Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.

13 i 14 punkt porządku dziennego:   13. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 1827).   14. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 1878). Poseł Stanisława Prządka:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Rzeczniku Praw Dziecka! W imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-25 15:25

Zobacz także: