Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Zdrowia (ZDR)

Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 09:38


Komisja Zdrowia (ZDR)

"Realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w latach 2011 – 2015 (do końca II kwartału)". Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 11:08


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3815).Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3837) - uzasadnia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 13:00


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3764) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Marek Gos. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-08 13:29


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 3814). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-08 16:59


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o produktach biobójczych (druk nr 3670) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Marek Rząsa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-08 17:59


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3675) – kontynuacja - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Maciej Orzechowski. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3764) - przedstawia Minister Zdrowia.Zaopiniowanie Sprawozdania z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 12:08


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3675) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Maciej Orzechowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-04 12:15


Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr 3411). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 11:39


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat stanu zdrowia dzieci (0 – 18 lat). Wnioski dla polityki państwa w ochronie zdrowia - przedstawia Minister Zdrowia.Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3254) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Alicja Dąbrowska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 12:10