Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka


SPC

Rozpoczęcie działalności: 2011-11-17


Do zakresu działania Komisji należą sprawy przestrzegania prawa i praworządności, sądów, prokuratury, notariatu, adwokatury i obsługi prawnej, funkcjonowania samorządów adwokackiego i radcowskiego, sprawy przestrzegania praw człowieka.


Przewodniczący komisji


Zastępcy przewodniczącego


Pozostali członkowie