Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie projektu opinii dla Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44) w zakresie części budżetowej 46, 66, 83, poz. 47 i 48. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-21 12:04


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2010 roku (druk nr 54) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-21 14:11


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44) w zakresie działania Komisji. Referują przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Koreferent poseł Andrzej Orzechowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-15 16:30


Komisja Zdrowia (ZDR)

Informacja Ministra Zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2012-2015.Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-14 13:08


Komisja Zdrowia (ZDR)

Informacja Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjętych kryteriów podziału środków finansowych z funduszu zapasowego, przeznaczonych na zwiększenie w planach wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok pozycji B2 „Koszty świadczeń zdrowotnych” - przedstawia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.Informacja Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-11-30 13:56


Komisja Zdrowia (ZDR)

Wybór Prezydium Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-11-17 14:49