Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Zdrowia


ZDR

Rozpoczęcie działalności: 2011-11-17


Do zakresu działania Komisji należą sprawy ochrony zdrowia.


Przewodniczący komisji


Zastępcy przewodniczącego


Pozostali członkowie