Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 15:07


Komisja Zdrowia (ZDR)

Informacja Ministra Zdrowia na temat nowych regulacji czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 214 ustawy o działalności leczniczej - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-29 14:06


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat profilaktyki i zapobiegania udarom mózgu. Nowoczesne leczenie i rehabilitacja chorych po udarze mózgu - przedstawia Minister Zdrowia.Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 15:14


Komisja Zdrowia (ZDR)

„System ratownictwa medycznego w związku z akcją ratowniczą związaną z karambolem na drodze S8” - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-13 12:35


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Zdrowia na dezyderat nr 9/20/4 w sprawie wychowania fizycznego i sportu w szkołach oraz zapobiegania nadwadze i otyłości. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-08 09:40


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2293) - uzasadnia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-07 16:06


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk nr 2088).Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie realizacji działań wynikających z Narodowego Programu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 14:12


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat stanu opieki nad chorymi dotkniętymi „Chorobami Rzadkimi” - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 14:06


Komisja Zdrowia (ZDR)

"Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych" - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-27 13:08


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów dokumentu: „Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2012 r.” (druk nr 1901) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-20 12:08