Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat stanu opieki diabetologicznej w Polsce - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 14:08


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2997) - uzasadnia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 15:58


Komisja Zdrowia (ZDR)

Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 15:07


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat aktualnego stanu i perspektyw rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce - przedstawia Minister Zdrowia. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 2708 i 2952). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 15:09


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 2906). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 19:01


Komisja Zdrowia (ZDR)

„Przedstawienie informacji o stanie przygotowań do wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. pakietów kolejkowego i onkologicznego” - przedstawia Minister Zdrowia.„Sprawa likwidacji Pododdziału Proktologii w Szpitalu na Solcu w Warszawie” - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Prezes Zarządu Spółki Solec Sp. z o.o. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-07 10:32


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (druk nr 2834) - uzasadnia poseł Elżbieta Gelert. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 08:23


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 2708) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Janina Okrągły. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 12:09


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie:części budżetowej 46 – Zdrowie:a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,b) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8 i 9,c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,d) środki europejskie na współfinansowanie Programów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 14:05


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2765). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 08:21