Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uwarunkowań prawnych i finansowych prowadzenia przez szpitale kliniczne działalności dydaktycznej i badawczej - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 12:04


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 1127 i 1127-A) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Artur Bramora. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 15:03


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie rządowego dokumentu: Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2012 roku (druk nr 2303) - przedstawia Minister Zdrowia.Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 5 w sprawie realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego..Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 18:28


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.” (druk nr 2109) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 12:04


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (druk nr 2301) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 13:58


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2013” (druk nr 2711) - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.Rozpatrzenie „Sprawozdania Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2013” (druk nr 2719) - przedstawiają: Minister Finansów oraz Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-24 15:11


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 2708) - uzasadnia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-10 12:02


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 3 w sprawie opracowania nowej strategii dotyczącej szczepień ochronnych w Polsce.Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 5 w sprawie realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r. -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 12:16


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 1127 i 1127-A) - uzasadnia poseł Jan Bury. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 13:59


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzena poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 1469). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 15:55