Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe (druki nr 2248 i 2559).Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2293) - przedstawia sprawozdawca podkomisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 18:39


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe (druk nr 2248) - przedstawia sprawozdawca podkomisji poseł Damian Raczkowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 14:06


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych oraz niektórych innych ustaw - druk nr 2293.Przedstawia sprawozdawca podkomisji poseł Elżbieta Radziszewska Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 14:11


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektów ustaw: - o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druki nr 2503 i 2587), - o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2504 i 2588), - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-21 20:03


Komisja Zdrowia (ZDR) - cz. 1

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r. (druk nr 2496) w zakresie działania Komisji.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. - przedstawia przewodniczący Komisji.Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 15:08


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe (druk nr 2248) - uzasadnia senator Rafał Muchacki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 17:03


Komisja Zdrowia (ZDR) - cz. 2

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r. (druk nr 2496) w zakresie działania Komisji.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. - przedstawia przewodniczący Komisji.Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 17:58


Komisja Zdrowia (ZDR) - cz.3

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r. (druk nr 2496) w zakresie działania Komisji.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. - przedstawia przewodniczący Komisji.Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 21:22


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie rządowych projektów ustaw: - o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druk nr 2503), - o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2504), - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2505). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-08 15:15


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr 2511) - uzasadnia poseł Józefa Hrynkiewicz. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-26 08:17