Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o leczeniu niepłodności (druk nr 3245) oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 608) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Grzegorz Sztolcman. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 15:00


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów dokumentu „Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2013 roku.” (druk nr 3066) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 15:01


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie „Sprawozdania dotyczącego przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.” (druk nr 3071) - przedstawia Rzecznik Praw Pacjenta.Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3254)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 12:09


Komisja Zdrowia (ZDR)

"W sprawie realizacji przepisów dotyczących tzw. pakietów kolejkowego i onkologicznego" - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-07 12:29


Komisja Zdrowia (ZDR)

„W sprawie realizacji ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tzw. ustawy refundacyjnej)” - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-29 11:59


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie wniosku o podjęcie uchwały – w trybie art. 40 ust. 4 Regulaminu Sejmu o wspólnym rozpatrzeniu projektów ustaw: - rządowego o leczeniu niepłodności (druk nr 3245), - poselskiego o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 608). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-29 14:52


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: - rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności (druk nr 3245) oraz - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 608). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-24 10:43


Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o działalności leczniczej (druki nr 3090 i 3311). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 08:19


Komisja Zdrowia (ZDR)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 2814) - uzasadnia poseł Mirosław Maliszewski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 09:37


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3107 i 3343). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 22:11