Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Janina Okrągły


Komisja Zdrowia (ZDR)

Zmiany w składzie osobowym podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 388). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-25 10:32


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dermatologii - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-24 16:17


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 388) - uzasadnia poseł Bolesław Piecha. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-23 18:07


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 293) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Alicja Dąbrowska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-22 15:00


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 293) - uzasadnia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-26 15:59


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie Informacji Ministra Zdrowia na temat standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem wraz z informacją o realizacji rozporządzenia wydanego przez Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-25 16:09


Komisja Zdrowia (ZDR)

Informacja na temat epidemiologii cukrzycy – prewencja, leczenie i rehabilitacja - przedstawia Minister Zdrowia.Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji w sprawie ustanowienia wieloletniego Narodowego Programu Walki z Cukrzycą. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-12 16:06


Komisja Zdrowia (ZDR)

Informacja na temat specjalizacji z uwzględnieniem szczególnie specjalizacji deficytowych - przedstawia Minister Zdrowia.Rozpatrzenie wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej Komisji w sprawie ustanowienia 18 kwietnia Narodowym Dniem Pacjenta w Śpiączce - przedstawia poseł Jarosław Katulski, zastępca przewodniczącego Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-11 16:01


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2010” oraz przyjętego przez Radę Ministrów Harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2011 wraz z kierunkami realizacji tego programu na lata 2012 i 2013 (druk nr 52) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-28 15:00


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie Informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 r. (druk nr 36) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-15 12:04