Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Janina Okrągły


Komisja Zdrowia (ZDR)

Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-25 11:09


Komisja Skarbu Państwa (SUP)
Komisja Zdrowia (ZDR)

"Sprawa prywatyzacji polskich uzdrowisk" - przedstawiają: Minister Skarbu Państwa, Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-25 13:41


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 489) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Krystyna Kłosin. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-24 16:00


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.- przedstawia Przewodniczący Komisji.Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2013 r.Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-12 12:03


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 489) - uzasadnia Minister Administracji i Cyfryzacji.Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 546). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-11 13:38


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie projektu opinii dla Komisji Finansów Publicznych o Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do31 grudnia 2011 r. (druk nr 447) w zakresie części budżetowych 46, 66, 83 i 85.Informacja Ministra Zdrowia na temat medycyny rodzinnej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-28 11:10


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (druk nr 447) wraz z Analizą NIK (druk nr 484) w zakresie: - części budżetowej 46 – Zdrowie, a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe i celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, - części budżetowej 66 –... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-27 16:01


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 388, 449 i 450).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawyo zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-13 16:01


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 388) oraz o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 449) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Jarosław Katulski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-06 09:04


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 449) - uzasadnia poseł Grzegorz Sztolcman.Rozpatrzenie wniosku o podjęcie uchwały – w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu o wspólnym rozpatrzeniu poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz zmianie niektórych innych ustaw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-05 12:04