Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Janina Okrągły


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie uchwały Karta praw osób z autyzmem (druk nr 380) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Lidia Gądek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-13 12:05


Komisja Zdrowia (ZDR)

„Propozycje zmian w koszyku świadczeń gwarantowanych i dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych” - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 14:11


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 2 w sprawie przeprowadzenia zmian w Programie Szczepień Ochronnych.Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1364). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-23 12:06


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 762) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Krystyna Skowrońska.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-22 09:30


Komisja Zdrowia (ZDR)

Zmiany w składzie Prezydium Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 14:30


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2011 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 970) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 14:59


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat stanu obecnego i perspektyw rozwoju opieki długoterminowej oraz paliatywnej i hospicyjnej - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-04 16:07


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 520) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Maciej Orzechowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-03 16:00


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 762) - uzasadnia senator Stanisław Gogacz.Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1101) - uzasadnia senator Leszek Piechota. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-21 16:04


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat bezpieczeństwa systemu dystrybucji leków w świetle funkcjonowania ustawy refundacyjnej - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie zmian w programie szczepień ochronnych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-20 15:03