Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Janina Okrągły


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1588 i 1690). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-11 18:00


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1588) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Rajmund Miller. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-05 11:03


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 1625) w zakresie:Części budżetowej 46 – Zdrowie, - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, - dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, - wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10.Części budżetowej 66 – Rzecznik... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-29 21:00


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat dostępności i finansowania opieki stomatologicznej ze środków publicznych - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-28 11:12


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 2 w sprawie przeprowadzenia zmian w Programie Szczepień Ochronnych – kontynuacja.Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-25 16:03


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia - przedstawiają: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Minister Zdrowia.Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-24 16:03


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie "Sprawozdania z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2012" oraz przyjętego przez Radę Ministrów Harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2013 wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2014 i 2015 (druk nr 1451) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-11 16:01


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji.Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 r.Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druk nr 1354) - przedstawia przewodniczący... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 16:00


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (druk nr 1414) wraz z Analizą NIK (druk nr 1457) w zakresie:1) części budżetowej 46 – Zdrowie, a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe i celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,2) części budżetowej 66 –... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-20 12:03


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druk nr 1354) - uzasadnia poseł Marek Gos.Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (druk nr 1414) wraz z Analizą NIK (druk nr 1457) w zakresie:1) części budżetowej 46 – Zdrowie, a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-19 11:16