Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Janina Okrągły


Komisja Zdrowia (ZDR)

„Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w związku z tragicznymi przypadkami nie udzielenia pomocy medycznej dzieciom, błędami i licznymi nieprawidłowościami związanymi z funkcjonowaniem nocnej i świątecznej pomocy medycznej oraz złą sytuacją w opiece pediatrycznej w Polsce”. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-08 11:30


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 1 w sprawie przeprowadzenia zmian w „Narodowym programie zwalczania chorób nowotworowych” w części dotyczącej profilaktyki i środków przeznaczonych na inwestycje - kontynuacja.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr 1100) - uzasadnia poseł Bolesław Piecha. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-06 15:59


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat leczenia i epidemiologii czerniaka - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-20 12:13


Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat gromadzenia informacji biomedycznej i biobanków w Polsce – stan obecny, zamierzenia, uwarunkowania prawne - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-07 13:02


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały Karta praw osób z autyzmem (druk nr 380) - uzasadnia poseł Marek Plura. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-06 12:13


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat programu kompleksowej opieki nad wcześniakiem i rodziną - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-24 16:03


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 520) - uzasadnia senator Halina Hatka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-23 15:07


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 978) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Rajmund Miller. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-03 08:23


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza (druk nr 960).Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-03 12:27


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 978 i 1006). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-03 17:37