Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Janina Okrągły


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 978) - uzasadnia senator Bohdan Paszkowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-14 08:33


Komisja Zdrowia (ZDR)

„Wstrzymanie w listopadzie i grudniu br. planowanych przyjęć do placówek medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem instytutów, klinik i szpitali pediatrycznych” - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-13 16:12


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 1 w sprawie przeprowadzenia zmian w „Narodowym programie zwalczania chorób nowotworowych” w części dotyczącej profilaktyki i środków przeznaczonych na inwestycje.Informacja na temat Narodowego Programu Leczenia Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-05 16:04


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (druki nr 850 i 877).Informacja na temat epidemiologii niewydolności mięśnia sercowego – zagrożenia w dostępności do leczenia kardiologicznego - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-21 16:00


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (druk nr 850) - uzasadnia posełJarosław Katulski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-15 12:26


Komisja Zdrowia (ZDR)

Informacja o dostępności pacjentów do leków dziesięć miesięcy po wprowadzeniu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-08 16:15


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie projektu opinii dla Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 755) w zakresie części budżetowej 46, 66, 83 poz. 47, 48 i 71 oraz 85.Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok.Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-07 16:07


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 755) w zakresie: - części budżetowej 46 – Zdrowie, a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10, - części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta, a) wydatki z zał. nr 2, b) wynagrodzenia w państwowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-24 16:07


Komisja Zdrowia (ZDR)

Informacja o zagrożeniu epidemiologicznym przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C – raport - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-23 14:05


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 670). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-23 17:08