Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.


Poseł Roman Kotliński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Cieszymy się bardzo, że pan premier aspiruje do bycia w nowoczesnej Europie, do zasiadania przy europejskim stole. Jest jednak kilka problemów. Jednym z nich są kuriozalne, endemiczne przepisy prawne - endemiczne, czyli występujące niestety tylko w polskim prawie. Mam pytanie: Czy pan premier, czy koalicja rządząca poprze wykreślenie z polskiego Kodeksu karnego art. 196 o obrazie uczuć religijnych, a także art. 212 dotyczącego zniesławienia? Tylko w Polsce, rozpatrując to w kontekście Unii Europejskiej, za zniesławienie można iść do więzienia.

    Czy koalicja poprze również wykreślenie z ustawy oświatowej zapisu mówiącego o tym, że w procesie dydaktycznym nauczyciele są zobowiązani do respektowania wartości chrześcijańskich? (Dzwonek) Czy poseł Gowin - to jest moje ostatnie pytanie - jest w stanie wymodlić takie postępowe zmiany w polskim prawie? Dziękuję. (Oklaski)

    (Głosy z sali: Brawo!)Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2011 roku.


174 wyświetleń