Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Roman Kotliński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja z wnioskiem formalnym o ukaranie pana posła Wiplera przez Komisję Etyki Poselskiej.

    A odnośnie do meritum sprawy chciałbym zauważyć, że przyszedł na salę pan minister Siemoniak i to mnie natchnęło. (Wesołość na sali) To mnie natchnęło, ponieważ za chwilę i tak uchwalimy tę ustawę, ta dyskusja niestety jest bezprzedmiotowa. Za chwilę pozostanie do rozstrzygnięcia sprawa pieniędzy na restrukturyzację czy likwidację, tych pieniędzy oczywiście nie będzie, a ja chciałbym zwrócić uwagę, że pieniędzy w polskim budżecie jest bardzo dużo, bo wystarczy, żebyśmy nie kupowali starych przepłaconych samolotów F-16, wystarczy, żeby pan minister Siemoniak nie kupował za kilka miliardów złotych pocisków niepotrzebnych nikomu, trzy razy przepłaconych, wystarczy, żebyśmy nie finansowali religii katolickiej w szkole (Poruszenie na sali), i na wszystko się znajdą pieniądze, tylko trzeba je racjonalnie przesuwać. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.


1047 wyświetleń