Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2620 i 2758).


Poseł Roman Kotliński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanując czas Wysokiej Izby, nie będę czytał uzasadnienia projektu ustawy. Należy przede wszystkim pochwalić pomysłodawców projektustawy i tych, którzy pracowali nad nim. Ustawa jest bardzo potrzebna, idzie w dobrym kierunku. To jest przyszłość całej administracji, nie tylko urzędów cywilnych. Znamy pana przewodniczącego komisji z pracy bardzo sprawnej i bardzo wydajnej. Natomiast podzielam również obawy prawej strony i mojej przedmówczyni, że jest to czas krótki, jest to taki czas, że można mieć wątpliwości choćby co do przygotowania pracowników, którzy się będą tym systemem zajmowali. Moje wątpliwości budzi również kwestia ograniczenia formy wszystkich dokumentów do wersji cyfrowej. Uważamy, że przynajmniej jedna kopia tak ważnych dokumentów, dokumentów cywilnych, powinna jednak być złożona w siedzibie urzędu stanu cywilnego. Doświadczenia innych państw, choćby Stanów Zjednoczonych, które chcą wrócić do form papierowych, potwierdzają, że zdarzają się, niestety, błędy, które niosą ze sobą później wiele konsekwencji. Tak więc generalnie ustawa jest bardzo potrzebna, ale uzależniamy jej poparcie choćby od wprowadzenia wersji papierowej, zachowania jej przynajmniej przez jakiś okres przejściowy.

    Nie podzielam stanowiska kolegi z PiS, że ta nowelizacja grozi upowszechnieniem małżeństw jednopłciowych w Polsce, bo konstytucja jest tutaj jednoznaczna. Natomiast wspomniane przeze mnie kwestie powodują, że koło Bezpieczeństwo i Gospodarka wstrzyma się od głosu, chyba że Wysoka Izba czy pomysłodawcy pracujący nad nowelizacją wprowadzą jako sposób zabezpieczenia interesów ludzi, których będą dotyczyć te akty, formę papierową.

    (Poseł Zofia Popiołek: Zabezpieczenia.)

    Będzie ona jakąś formą zabezpieczenia tych dokumentów. Dziękuję bardzo.Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.


58 wyświetleń