Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druki nr 2614 i 2757).


Poseł Roman Kotliński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Koło Poselskie Bezpieczeństwo i Gospodarka, które mam zaszczyt reprezentować, uważa, że ustawa, której projekt omawiamy, jest potrzebna i porządkuje wiele niuansów dotyczących orzekania w poszczególnych branżach. Jeśli wczytać się dokładnie w ten projekt, to nie chodzi przecież tylko o to, że zmniejszamy liczbę instancji do dwóch, ale też o to, że uszczegóławiamy sprawy dotyczące orzekania, które do tej pory w wielu przypadkach były niejasne.

    Uzależniamy natomiast nasze poparcie projektu ustawy od wprowadzenia trzech potrzebnych naszym zdaniem poprawek. Pierwsza kwestia dotyczy dostępności orzekania przez centralną komisję. Tutaj przychylamy się do zdania pani poseł z Platformy Obywatelskiej, do poprawki, tak to rozumiem, ze strony Platformy. Mianowicie chodzi o to, żeby centralna komisja nie musiała orzekać li tylko w Warszawie. Pozwoli to chorym, zwłaszcza ciężej chorym...

    (Poseł Cezary Olejniczak: Z dalszych rejonów kraju.)

    Tak, zwiększy to dostępność tej komisji.

    Drugą sprawą jest to, o czym mówił poseł Woźniak. A więc postulujemy, aby dwukrotne niestawienie się przed komisją skutkowało wydaleniem z pracy, a nie jednokrotne, bo może być to przecież przypadek losowy. Następnie chcemy także, aby komisja składała się z trzech lekarzy. Uważamy, że dwóch lekarzy nie zapewni transparentnego orzekania, może to rodzić jakieś nieprawidłowości. Tutaj optymalną liczbą jest trzech lekarzy. Po uwzględnieniu tych poprawek będziemy głosować za projektem. Dziękuję.Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.


87 wyświetleń