Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

45 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.


Poseł Roman Kotliński:

    Pani Marszałek! Pani Premier! Panie Ministrze! - bo pani minister nie widzę. Mam pytanie: Czy nie uważa pan, że utrzymanie tego stanu prawnego, czyli przyjęcie tej poprawki, zmniejszy, osłabi nadzór państwa nad zabytkami ruchomymi w Polsce, które są w tej chwili masowo wywożone za granicę, niszczone przez ignorancję prywatnych właścicieli? Sejm w swej mądrości postulował, żeby zabytki ruchome mogły być wpisywane do rejestru zabytków z urzędu, natomiast Senat chce ograniczyć to prawo. W efekcie bardzo wiele tych zabytków jest poza wszelką kontrolą. Są to oczywiście obrazy, są to rzeźby, manuskrypty. Ustawa, aczkolwiek porusza wiele kwestii, nie załatwia sprawy najważniejszej, czyli zwiększenia mecenatu państwa nad zabytkami. (Dzwonek) Można to bardzo dobrze zrobić poprzez wyłączenie zabytków kościelnych z finansowania. Bo efekt tego jest taki: zabytki te zostały już odnowione... (Poruszenie na sali)

    Marszałek:

    Panie pośle...

    Poseł Roman Kotliński:

    ...w tej chwili odnawia się plebanie katolickie, plebanie i samochody proboszczów całkiem nowe... (Poruszenie na sali)

    (Głos z sali: Czas się skończył!)

    Marszałek:

    Panie pośle, czas minął. Bardzo dziękuję.

    Poseł Roman Kotliński:

    ...natomiast po 25. latach odnawiania mamy taką sytuację...

    Marszałek:

    Panie pośle, czas minął. Bardzo dziękuję.

    Poseł Roman Kotliński:

    ...że w katedrze na Wawelu, gdzie wpompowano kilkadziesiąt milionów złotych, gdy już podatnik polski zapłacił te pieniądze...

    Marszałek:

    Panie pośle, bardzo proszę o zejście z trybuny.

    Poseł Roman Kotliński:

    ...kardynał Dziwisz posadził tam grubą zakonnicę, która sprzedaje bilety do katedry. (Poruszenie na sali)

    (Głos z sali: Wyłączcie mu mikrofon!)Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (cd.)


79 wyświetleń