Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Roman Kotliński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek formalny o przeprowadzenie dyskusji na forum Konwentu Seniorów, ponieważ wniosek, który będziemy teraz rozpatrywać, jest wnioskiem dotyczącym miliardów złotych. Chodzi o miliardy złotych tak potrzebne w naszym rolnictwie, przemyśle, górnictwie, służbie zdrowia. Te miliardy złotych, proszę państwa, od 1950 r., czyli przez 65 lat, przeznaczane są na potrzeby Kościoła Rzymskokatolickiego. 65 lat - w tej chwili to jest ponad 100 mln rocznie. W tym czasie, przez 65 lat, wspomagaliśmy budowę nowych kościołów, wspomagaliśmy remonty starych kościołów, w tej chwili płacimy składki ubezpieczeniowe za duchownych, część idzie również na ochronę zabytków kościelnych, nie tylko z tego źródła, bo i ministerstwo kultury przekazuje co roku kilkadziesiąt milionów na te cele. Przypominam, że dobra, które zostały zabrane Kościołowi, zostały już zwrócone, po pierwsze, w ciągu tych 65 lat istnienia Funduszu Kościelnego, po drugie, poprzez działania, często z naruszeniem prawa, Komisji Majątkowej. Dlatego najwyższy czas...

    Marszałek:

    Panie pośle...

    Poseł Roman Kotliński:

    ...abyśmy to finansowanie zakończyli. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.


126 wyświetleń