Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy ˝WOLNA NIEDZIELA˝ o zmianie ustawy Kodeks pracy.


Poseł Roman Kotliński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nie wiem, na jaki temat obradował Konwent Seniorów...

    (Poseł Teresa Piotrowska: To trzeba się dowiedzieć.)

    ...ale chcę zgłosić wniosek o 5 minut przerwy i ponowne zwołanie Konwentu Seniorów, ponieważ na tej sali są łamane, naruszane prawa prawie 40 tys. osób duchownych. O ile kasjerka w hipermarkecie pracuje 7 dni w tygodniu, to ksiądz katolicki pracuje 1 dzień w tygodniu. (Poruszenie na sali)

    (Głos z sali: Przedstawiciel szatana.)

    Marszałek:

    Proszę o ciszę.

    Poseł Roman Kotliński:

    W imieniu tych księży, prawie 40 tys. osób duchownych, błagam i proszę: Nie zabierajcie nam tego jednego dnia pracy, przecież my umrzemy z głodu, ludzie. (Wesołość na sali, oklaski)Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 21 marca 2014 roku.


140 wyświetleń