Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny.


Poseł Roman Kotliński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę sprostować kłamstwo pana posła z Platformy Obywatelskiej. Otóż w żadnym kraju europejskim nie ma zapisów podobnych do art. 196.

    (Głos z sali: Siadaj.)

    Mam pytanie do posła sprawozdawcy. Czy wobec faktu, że są niewielkie szanse, żeby przeforsować tę nowelizację, nie należałoby raczej dodać do tego paragrafu ustępu o tym, że należy chronić uczucia osób racjonalnie myślących w tym kraju? Mam już pierwszą kandydatkę do więzienia dwuletniego, mianowicie pewną oślicę z Rady Miasta Poznania... (Wesołość na sali)

    (Głos z sali: Nie obrażaj ludzi.)

    ...nie obrażając poznańskich osłów. Mam nadzieję, że wielu ludzi w tym kraju po tym fakcie zrozumie, co nas czeka, kiedy PiS dojdzie do władzy. Dziękuję. (Oklaski)

    (Poseł Krystyna Pawłowicz: Do komisji etyki posłać tego człowieka.)Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 26 września 2014 roku.


72 wyświetleń