Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.


Poseł Roman Kotliński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan poseł Śniadek mówił o równomiernym rozłożeniu ciężarów kryzysu. Ja też będę o tym mówił w jednym aspekcie, ale jakże ważnym aspekcie. Kryzys niewątpliwie stoi u bram i niewątpliwie przyjdzie choćby dlatego, że o nim się mówi.

    Panie premierze, kiedy przychodzi nieurodzaj, przychodzi kryzys, dobry gospodarz bardziej dba o chude jagniątka, chude cielątka niż o tłuste byki. Zapowiedział pan objęcie duchownych powszechnym ubezpieczeniem społecznym, nie precyzując, czy Fundusz Kościelny, który obejmuje częściowo to ubezpieczenie - anachroniczny Fundusz Kościelny - zostanie zlikwidowany. Klub Ruchu Palikota przygotował 10 projektów ustaw i nowelizacji, które w pakiecie: świeckie państwo zakładają to, że będą uwzględnione już w budżecie na rok 2012. Zgłosimy je w trybie pilnym. Dotyczą one zrównania praw Kościoła rzymskokatolickiego z prawami innych podmiotów gospodarczych. Kościół rzymskokatolicki jest de facto korporacją międzynarodową. (Oklaski)

    (Głosy z sali: Brawo!)

    Projekty te dotyczą zrównania praw Kościoła, likwidacji nadzwyczajnych ulg, zwolnień i przywilejów. Zapewne pan wie, panie premierze, że objęcie duchownych ubezpieczeniami na zasadach ogólnych czy też, odwracając sprawę, opłacanie duchownym ubezpieczeń społecznych to zaledwie ułamek tego, co kler rzymskokatolicki konsumuje w tym kraju, w naszym kraju. Mówił pan o uldze, o zabraniu ulgi na Internet, co ma dać 600 mln zł w ciągu 4 lat. 600 mln zł, które będzie skutkowało tym, że głównie dzieci i młodzież będą pozbawieni dostępu do Internetu, a więc cofamy się cywilizacyjnie. Otóż zakończenie finansowania katechetów z budżetu państwa da rocznie 1200 mln zł (Oklaski), a przecież prymas Glemp, kiedy katecheza została wprowadzona, obiecywał, że katecheci nie będą korzystali z budżetu państwa, że to Kościół z dobroci serca w ramach swojej misji ewangelizacyjnej będzie nauczał katechezy rzymskokatolickiej w publicznych szkołach.

    Panie premierze, co z możliwością sprzedaży nieruchomości z 99-procentową bonifikatą? W skali kraju mówimy o setkach milionów złotych. W ubiegłym roku w Łodzi samorząd przekazał dwie nieruchomości o wartości ponad 10 mln zł odnowione przez miasto, wyremontowane przez FOŚ i doinwestowane. Zostały przekazane Kościołowi za 1% wartości. W tych nieruchomościach o powierzchni ok. 4-5 tys. m2 mieszka kilkanaście osób duchownych. Kiedy po jakimś czasie w Łodzi spaliła się jedna z kamienic, pani prezydent Zdanowska z Platformy rozkładała ręce i mówiła, że nie ma gdzie umieścić pogorzelców. (Oklaski)

    Panie premierze, co z opodatkowaniem księży na zasadach ogólnych? Czy rolnik może mieć w swojej zagrodzie kasę fiskalną, a ksiądz nie może mieć w kancelarii kasy fiskalnej? Dlaczego? (Oklaski) Dlaczego państwo rezygnuje z setek milionów złotych - zapewniam, że są to setki milionów złotych - które państwo traci na cmentarzach, na obsłudze cmentarzy, na przekazywaniu wielu hektarów ziemi pod cmentarze parafiom rzymskokatolickim, które następnie na tych hektarach zarabiają, sprzedając działki pod groby. Są to setki milionów złotych w skali kraju. Nie mówię już o rewizji postanowień wyroków Komisji Majątkowej, co dałoby ponad 60 mld zł, więc zapomnielibyśmy właściwie o kryzysie. Chcemy zatem zrównania urzędników watykańskich w prawach z szarym polskim obywatelem. Jeśli zostanie to przyjęte przez Wysoką Izbę, przyniesie kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. Służymy odpowiednimi analizami.

    Powiedział pan w exposé, że nie będzie świętych krów - to cytat. Pytam więc, czy będzie pan dbał o tłuste byki, czy o chude cielątka. Czy ważniejsze będą dla pana 3 mln polskich dzieci które nie dojadają, w tym 600 tys. polskich dzieci, które codziennie nie jedzą ciepłych posiłków? Są to dane PCK - 600 tys. dzieci w Polsce. Czy ważniejsi są bogacze, którzy konsumują więcej niż te 3 mln dzieci? Mówimy o około 40-50 tys. osób duchownych, które de facto stanowią najbogatszą w tej chwili klasę w Polsce.

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Pasożyty, uwięzić.)

    Cieszę się, że pan poseł Niesiołowski mnie słucha.

    (Głos z sali: Za łagodnie, trzeba kropkę nad ˝i˝ postawić.)

    Tak, zwracam się również do pana premiera: Czy uważa pan, panie premierze, tak jak pan poseł Niesiołowski, że pieniądze wydane na Kościół są najlepiej wydanymi pieniędzmi? Czy pan premier podpisuje się pod tą złotą myślą? (Wesołość na sali, oklaski) Pytam: Czy Polska w dalszym ciągu przez kolejne lata pańskich rządów, panie premierze, będzie watykański kondominium? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2011 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania


168 wyświetleń