Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

27 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 70. rocznicy bitwy pod Lenino (druki nr 1839 i 1852) - głosowanie.


Poseł Roman Kotliński:

    Pan poseł oczywiście trafi do sądu za kłamstwa. Skoro pan poseł nie odróżnia przeprowadzenia wywiadu z kimś od zatrudnienia kogoś, to niech się pan douczy, panie pośle. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo.)

    (Głos z sali: Do rzeczy.)

    Skoro ja jestem jako osoba duchowna niewiarygodny dla państwa (Wesołość na sali), przeczytam to, co Józef Beck powiedział we wrześniu 1939 r. To jest cytat z Wikipedii. (Poruszenie na sali)

    Marszałek:

    Panie pośle, proszę kontynuować wystąpienie w punkcie 27.

    Jeszcze tylko jeden komunikat. Proszę bez emocji. Informuję państwa, że za chwilę będzie obecny w parlamencie premier rządu tureckiego. To są obowiązki również marszałka. Jeśli nie będziemy kontynuować naszej dyskusji, za chwilę ogłoszę przerwę do godz. 16 i wznowimy obrady Sejmu po godz. 16, ponieważ z przykrością stwierdzam, że na mnie też spoczywają obowiązki.

    Bardzo proszę, panie pośle, do rzeczy.

    Poseł Roman Kotliński:

    Jedno zdanie w kwestii porównania ofiar spod Lenino i prymasa Hlonda. Józef Beck powiedział: Do najbardziej odpowiedzialnych za tragedię mojego kraju należy Watykan. (Poruszenie na sali, posłowie uderzają w pulpity)

    Marszałek:

    Panie pośle, w swoim wystąpieniu odbiega pan od przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym.

    Poseł Roman Kotliński:

    Zbyt późno uświadomiłem sobie, że prowadziliśmy politykę zagraniczną służącą egoistycznym interesom Kościoła katolickiego. (Poruszenie na sali)

    Marszałek:

    Przywołuję pana do rzeczy, to było po raz pierwszy.

    Poseł Roman Kotliński:

    Niczego nie mogę powiedzieć.

    Marszałek:

    Proszę mówić do rzeczy.

    Poseł Roman Kotliński:

    Pytam się do rzeczy: Co wy palicie? Nie palcie kościelnego kadzidła, palcie marihuanę, może was oświeci. (Poruszenie na sali, posłowie uderzają w pulpity)

    Marszałek:

    Panie pośle, ponownie przywołuję pana do rzeczy.

    Poseł Roman Kotliński:

    Zobaczycie prawdę, a prawda was kiedyś wyzwoli.Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2013 roku.


90 wyświetleń