Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

28 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w 65. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda (druki nr 1830 i 1851).


Poseł Roman Kotliński:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Właściwie pan poseł Dziedziczak pozbawił się mandatu, bo przedkłada Biblię nad konstytucję polską. Ale on tego nie dostrzega.

    Mam pytanie: Czy posłowie wnioskodawcy dostrzegają dość bolesną prawdę o kardynale Hlondzie, który był wielkim antysemitą, i czy to nie będzie miało wpływu - sam fakt złożenia takiego wniosku - na stosunki polsko-izraelskie? Niewątpliwie będzie jakiś protest, jeśli jakimś cudem katolickim doszłoby do tego, że ten wniosek by przeszedł. Pytam, czy posłowie znają na przykład następujący cytat z oświadczenia kardynała Hlonda: Wpływ żydowski na obyczajność jest zgubny, a ich zakłady wydawnicze propagują pornografię.

    (Poseł Jan Dziedziczak: A co pana gazeta propaguje?)

    Prawdą jest, że Żydzi dopuszczają się oszustw, lichwy, prowadzą handel żywym towarem. Prawdą jest, że w szkołach wpływ młodzieży żydowskiej (Dzwonek) na katolicką jest na ogół pod względem religijnym i etnicznym ujemny. Kardynał Hlond, 1927 r. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.


71 wyświetleń