Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psr


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania i wyboru składu osobowego podkomisji stałej do spraw rozwoju i rewitalizacji miast. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 20:06


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie wniosku Prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242) - przedstawia przewodnicząca podkomisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-24 17:01


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku (druk nr 2545) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku - referują: Główny Inspektor Pracy, Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy, - koreferuje poseł Jarosław Pięta. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 18:04


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2610) - uzasadnia poseł Józefa Hrynkiewicz. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 16:05


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2616).Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druk nr 2617). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 14:03


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej (druk nr 2563) - uzasadnia poseł Artur Ostrowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 16:39


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2013 r.Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat stanu prawnego oraz faktycznego funkcjonowania obowiązku alimentacyjnego w Polsce. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 13:09


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2532 i 2532-A) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Magdalena Kochan. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 15:03


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (druki nr 2529 i 2585). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-11 08:16


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 2183) - uzasadnia senator Grażyna Sztark.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2480) - uzasadnia Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 15:02