Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej (druk nr 2563)
- uzasadnia poseł Artur Ostrowski.


0 wyświetleńZobacz także:


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany w składzie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Zmiany w składzie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie rządowego dokumentu „Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wsparciu finansowym młodych rodzin w nabywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Informacja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na temat systemu opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Raport na temat dzietności i sytuacji ekonomicznej rodzin w Polsce - referuje prof. dr hab....

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy