Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psr


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 3758). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 08:32


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (druk nr 3757).Rozpatrzenie Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 10:07


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3386). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 13:57


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Zapoznanie się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 3329) - referuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 13:03


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3335). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 18:29


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 2114 i 2114-A) - uzasadnia poseł Elżbieta Witek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 09:15


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie „Informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej o realizacji ustawy z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675)” (druk nr 3308). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 11:57


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2832) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 16:04


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 3291) - uzasadnia Minister Pracy i Polityki Społecznej.Rozpatrzenie wniosku Podkomisji stałej do spraw pomocy społecznej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej - referuje przewodniczący podkomisji poseł Krzysztof Michałkiewicz. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 16:04


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie Informacji o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej w okresie 2012-2013 (druk nr 3065) - referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 15:59