Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psr


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o przyznaniu świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej przysługującym sybirakom-kombatantom przebywającym w latach 1939-1956 na przymusowym zesłaniu lub deportacji w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 1657).Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. - przedstawia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 17:11


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Informacja na temat równego traktowania rodziców w postępowaniu sądowym i jakości stosowania prawa rodzinnego w sprawach rodzinnych - przedstawiają: Minister Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Dziecka.Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Sprawiedliwości – wniosku Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-12 10:03


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie wniosku Prezydiów Komisji w sprawie powołania podkomisji stałej do spraw rozwoju i rewitalizacji miast. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-12 16:02


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na dezyderat nr 7/1 w sprawie praw osób niepełnosprawnych jako uczestników ruchu drogowego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-12 17:59


Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 677), poselskim projekcie ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1099) oraz rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 10:32


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1727) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Tomaszewski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 17:02


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1727) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Tomaszewski.Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw pomocy społecznej o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 10:05


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów – wniosku Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji rządu na temat realizacji postulatów Solidarności, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 17:05


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-21 16:03


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Prezentacja Raportu „Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków” (opracowanego w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Diagnoza społeczna 2009-2013”) - referuje profesor Janusz Czapiński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-20 10:06