Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psr
  • spc


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3019 i 3914). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 10:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3019) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Tomaszewski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 15:29


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3058) - uzasadnia poseł Brygida Kolenda-Łabuś.Rozpatrzenie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3019). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 10:08


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka (druk nr 2813) – uzasadnia poseł Stanisława Prządka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 14:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Informacja na temat równego traktowania rodziców w postępowaniu sądowym i jakości stosowania prawa rodzinnego w sprawach rodzinnych - przedstawiają: Minister Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Dziecka.Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Sprawiedliwości – wniosku Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-12 10:03


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat przypadków sądowej i urzędniczej ingerencji we władzę rodzicielską poprzez odbieranie dzieci rodzicom i umieszczanie ich w placówkach lub rodzinach zastępczych - przedstawia Minister Sprawiedliwości. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-20 16:07


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Informacja na temat instytucji ubezwłasnowolnienia w Polsce.Przedstawiają: - Minister Pracy i Polityki Społecznej, - Minister Sprawiedliwości, - Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, - Rzecznik Praw Obywatelskich. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-07 16:08


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2011 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 970) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 14:59


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

„Sprawa rodziny Bajkowskich z Krakowa - przedstawiają: - Minister Pracy i Polityki Społecznej, - Minister Sprawiedliwości, - Rzecznik Praw Dziecka, - Rzecznik Praw Obywatelskich.” Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-04 12:03