Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3019 i 3914).


51 wyświetleńZobacz także:


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
„Sprawa rodziny Bajkowskich z Krakowa - przedstawiają: - Minister Pracy i Polityki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2011...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Informacja na temat instytucji ubezwłasnowolnienia w Polsce.Przedstawiają: - Minister Pracy i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Rozpatrzenie Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat przypadków sądowej i urzędniczej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Informacja na temat równego traktowania rodziców w postępowaniu sądowym i jakości stosowania...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Raport na temat dzietności i sytuacji ekonomicznej rodzin w Polsce - referuje prof. dr hab....

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy