Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2011 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 970)
- przedstawia Minister Zdrowia.


9 wyświetleńZobacz także:


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1163)...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wychowania fizycznego i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy