Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psr


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 2307). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 16:34


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (druk nr 1467) - uzasadnia poseł Beata Kempa.Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 2183) - uzasadnia senator Grażyna Sztark.Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 10:18


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druki nr 2252,1766, 1767 i 2278). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 18:04


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk nr 2252).Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 1766).Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 1767). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-02 18:23


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 2254) - uzasadnia poseł Magdalena Kochan. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-01 16:02


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-26 12:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Zapoznanie się z sytuacją na polskim rynku pracy w świetle badań Narodowego Banku Polskiego - referują: - profesor Joanna Tyrowicz - dr Paweł Strzelecki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-20 10:08


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-20 17:09


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej – wniosku Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji rządu na temat przetargu na system informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-19 16:09


Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2173).Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (druk nr 2170) – uzasadnia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 10:03