Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psr


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ochronie lokatorów (druk nr 1759) – uzasadnia poseł Ryszard Zbrzyzny.Rozpatrzenie ponownej odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Rozwoju na dezyderat nr 7/1 w sprawie praw osób niepełnosprawnych jako uczestników ruchu drogowego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 12:03


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (druk nr 2529) – uzasadnia poseł Andrzej Czerwiński.Rozpatrzenie projektu pierwszego sprawozdania z działań podjętych przez Polskę w celu wprowadzenia w życie postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 16:06


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2342).Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. - przedstawia przewodniczący Komisji.Zaopiniowanie dla Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 14:29


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

I. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:1) części budżetowej 14 – Rzecznik Praw Dziecka: - dochody i wydatki; - referuje Rzecznik Praw Dziecka - koreferent poseł Magdalena Kochan2) części budżetowej 31... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 16:33


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Zapoznanie się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 2300) - referuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 10:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 2362) - uzasadnia poseł Ryszard Zbrzyzny. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 15:02


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej – wniosku Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji rządu na temat ubóstwa polskich dzieci”. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-08 17:06


Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju (druk nr 2170) – przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Jadwiga Zakrzewska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-07 10:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 2137).Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw rynku pracy o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (druk nr 2152) – przedstawia przewodnicząca podkomisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-07 16:31


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242) - uzasadnia Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 10:08