Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psr


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie wniosku Podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - referuje przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Tomaszewski.Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 16:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 3184) - uzasadnia poseł Katarzyna Hall.Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 137 i 3111) - przedstawia przewodnicząca podkomisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 16:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 3205) - uzasadnia poseł Marzena Okła-Drewnowicz. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 15:04


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Informacja Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat stanu realizacji zadań ustawowych i sytuacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 15:58


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie Informacji o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012-2013 (druk nr 3166) - referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 16:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 2 w sprawie pomocy Państwa dla Sybiraków. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 15:58


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3058) - uzasadnia poseł Brygida Kolenda-Łabuś.Rozpatrzenie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3019). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 10:08


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 3111) - uzasadnia poseł Iwona Kozłowska.Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 2651) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Anna Bańkowska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 15:58


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 2114) - uzasadnia poseł Elżbieta Witek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 10:30


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 2137) oraz o poselskim projekcie ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 14:57