Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psr


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2853) - uzasadnia Minister Pracy i Polityki Społecznej.Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 09:02


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka (druk nr 2813) – uzasadnia poseł Stanisława Prządka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 14:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz rekomendacjami w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci - referuje Marta Santos Pais, Specjalny Reprezentant Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci.Prezentacja Raportu Rzecznika Praw Dziecka z 2014 r. „Bicie po polsku czyli postawy społeczne wobec przemocy w wychowaniu” - referuje Rzecznik Praw Dziecka.Informacja Rządu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 16:06


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 2651) - uzasadnia poseł Anna Bańkowska. Rozpatrzenie projektu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie finansowania środowiskowych domów samopomocy. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-22 16:05


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2782 i 2820). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-22 17:59


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2782). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 14:08


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie:1. Części budżetowej 14 – Rzecznik Praw Dzieckaa) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2.Referuje Rzecznik Praw DzieckaKoreferuje poseł Magdalena Kochan.2. Części budżetowej 31 – Pracaa) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,b) wynagrodzenia w państwowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 15:33


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.Rozpatrzenie informacji Rady Ministrów z realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 16:05


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2771) - uzasadnia senator Jan Filip Libicki. Rozpatrzenie projektu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy Państwa dla Sybiraków. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 17:02


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.” (druk nr 2109) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 12:04