Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psr


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw rynku pracy o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2610) oraz senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 16:03


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie informacji o wynikach kontroli działania administracji publicznej na rzecz bezdomnych - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 16:07


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 3 w sprawie finansowania środowiskowych domów samopomocy. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-13 16:04


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1034) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Marzena Okła-Drewnowicz.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 16:04


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 3009). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 18:31


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 3 w sprawie finansowania środowiskowych domów samopomocy. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 15:13


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2851) - referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 16:13


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druk nr 2923). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 16:05


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 (druk nr 2905) - uzasadnia Minister Zdrowia.Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za lata 2010 - 2013 (druk nr 2793) - referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 16:03


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 2611) - referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 16:02