Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • opolskie
  • po


Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

11, 12 i 13 punkt porządku dziennego:   11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2505).   12. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2504).... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 19:02Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 1996 i 2422). Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W związku z tym, że pani poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-08 11:04

Zobacz także:Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 06 czerwca 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Krótko. Wielkie powodzie na Odrze i jej dopływach występują. Często znamy opisy powodzi, które wystąpiły w XIX, w XX w., a ostatnie powodzie mieszkańcy regionu dobrze pamiętają. Od ponad 100 lat istnieją koncepcje budowy i rozbudowy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-06 12:45Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego (druk nr 2361). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początku chciałabym podziękować pani Magdalenie Kochan, że z konsekwencją podjęła ten temat i przeforsowała to jako projekt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 19:20Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2299). Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-31 19:08

Zobacz także:Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 1591 i 2370). Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:     Pani Marszałek! Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestniczącym w tej dyskusji i tym, którzy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-31 18:24

Zobacz także:Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 1591 i 2370). Poseł Sprawozdawca Brygida Kolenda-Łabuś:     Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Przypadł mi w udziale zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 15:07

Zobacz także:
Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-04 21:16

Zobacz także:Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 04 kwietnia 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie˝ za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (druk nr 1950) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2148). Poseł Janina Okrągły:     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-04 14:34