Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • opolskie
  • po


Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W listopadzie w Polsce odbędzie się szczyt klimatyczny, polski minister będzie jego gospodarzem. Moje króciutkie pytanie brzmi następująco. Jak polski minister środowiska zamierza sobie poradzić ze swoją podwójną, a właściwie potrójną... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-23 12:38
Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 10 października 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby (druki nr 1720 i 1772). Poseł Leszek Korzeniowski:     Doczekałem się, tak.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na początku powiem, że klub Platforma Obywatelska nie zgadza się z państwa wnioskiem o odwołanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-13 16:48

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1785 i 1800). Poseł Rajmund Miller:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Sam kierunek proponowanej ustawy jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-13 09:06

Zobacz także:Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1785 i 1800). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana ministra. W art. 1... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-09 23:21Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 26 września 2013 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1733 i 1742). Poseł Sprawozdawca Rajmund Miller:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Zdrowia mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia nad uchwałą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-02 15:15

Zobacz także:Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (druki nr 1436 i 1724). Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-01 10:39

Zobacz także:
Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 13 września 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów w sprawie sytuacji ekonomicznej w polskim rolnictwie w latach 2005-2013, z uwzględnieniem środków pochodzących z funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich, eksportu polskich towarów rolno-spożywczych oraz rynku zbóż i rzepaku (druk nr 1707). Poseł Leszek Korzeniowski:     Dziękuję, panie marszałku.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-16 21:41

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 13 września 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1588, 1690 i 1690-A) - trzecie czytanie. Poseł Sprawozdawca Rajmund Miller:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Komisji Zdrowia w sprawie rządowego projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-16 19:55

Zobacz także: