Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • opolskie
  • po
  • rajmundmiller


Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-11 11:05

Zobacz także:
Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-29 12:47

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3107 i 3343). Poseł Rajmund Miller:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! A ja chciałbym rządowi podziękować, dlatego że ta ustawa...     (Poseł Jacek Kwiatkowski: Nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 13:16

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2997 i 3269). Poseł Rajmund Miller:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platforma Obywatelska w sprawie projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 18:49

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 2611) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2937). Poseł Rajmund Miller:     Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 19:28

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druki nr 2923 i 2958). Poseł Rajmund Miller:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 11:26

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 (druki nr 2905 i 2946). Poseł Sprawozdawca Rajmund Miller:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 15:17

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 2708 i 2952). Poseł Rajmund Miller:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wprowadzamy bardzo ważną implementację przepisów Unii Europejskiej. Zamierzamy zwiększyć ilość... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 14:53

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 2708 i 2952). Poseł Rajmund Miller:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 14:48

Zobacz także: