Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 2708 i 2952).


Poseł Rajmund Miller:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wprowadzamy bardzo ważną implementację przepisów Unii Europejskiej. Zamierzamy zwiększyć ilość pracowników głównej inspekcji farmaceutycznej.

    Natomiast mam pytanie: Czy łącznie z tym, że wprowadzamy ustawę, nie powinniśmy wprowadzić dla głównego inspektora i całej inspekcji farmaceutycznej takich kompetencji, jakie mają oni w innych krajach Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii? Kompetencji, które będą stawiały nadzór farmaceutyczny na równi z Policją i prokuraturą. Bo tylko takie kompetencje, przy dobrze stworzonej ustawie, która wymaga pilnego wprowadzenia kompetencji dotyczących dobrej kontroli, będą zapewniały bezpieczeństwo polskiemu pacjentowi.

    Druga sprawa. Chciałbym państwu potwierdzić, że grupa posłów z Platformy Obywatelskiej złożyła poprawkę do ustawy Prawo farmaceutyczne celem uregulowania rynku leków. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.


110 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy