Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

28 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Rajmund Miller:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać pana ministra, czy posiada ocenę aktualnej sytuacji ekonomiczno-społecznej grupy emerytów w stosunku do innych grup społecznych w Polsce. Z mojej wiedzy wynika, że w ocenach GUS-u ta grupa znajduje się na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą. Natomiast tym osobom, które powołują się na ankiety, właściwie na badania, które ustawiają nas za Białorusią, polecam wizytę na Białorusi, ponieważ wyniki tych badań są oparte na ankietach. To są ankiety przeprowadzane wśród tysiąca osób z poszczególnych krajów. Są tu również ważne nastroje społeczne, w związku z czym tym, którzy uważają, że na Białorusi emerytom żyje się lepiej, to albo polecam przeniesienie się na Białoruś, albo przynajmniej wycieczkę w tamte okolice. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Poseł Barbara Bartuś: Byłam na Białorusi.)Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.


90 wyświetleń

Zobacz także: